8.000 ZONNEPANELEN OP FRIESE DAKEN

LEEUWARDEN – Vandaag is de lancering van Friesland Zon een feit. Dit initiatief, een samenwerking van Trineco en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), maakt het voor eigenaren van panden mogelijk om, zonder investering vooraf, gebruik te maken van zonne-energie. Het is de ambitie van beide partijen de energietransitie op het gebied van duurzame energie in de provincie te versnellen. Omdat de aanschaf van zonnepanelen gepaard gaat met stevige investeringen, blijft het gebruik van zonnepanelen achter bij de duurzaamheidsambitie van de provincie. Het unieke verhuurconcept wat Friesland Zon nu aanbiedt, maakt duurzame energie eenvoudig toegankelijk voor particuliere woningeigenaren, woningbouwcorporaties, MKB bedrijven, scholen, agrariërs en VvE’s.

Binnen de provincie Fryslân is Friesland Zon de eerste leasemaatschappij voor zonnepanelen, waarbij de gebruiker een maandelijkse vergoeding betaald. Het initiatief is voortvarend van start gegaan. Inmiddels zijn de eerste contracten getekend, zodat in maart de eerste daken worden voorzien van de zonnestroominstallaties van Friesland Zon. De plaatsing van installaties geschiedt door het gerenommeerde en gecertificeerde Friese installatiebedrijf ITBB. Naast het stimuleren van het gebruik van duurzame energie geeft dit initiatief ook een impuls aan de lokale Friese economie en de werkgelegenheid.

Samenwerkende partijen
Friesland Zon is een initiatief van Trineco, ontwikkelaar en financier van duurzame energie projecten en onderdeel van de Ekwadraat Groep. De financiering van Friesland Zon is mogelijk gemaakt in samenwerking met het provinciale energiefonds Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en Triodos Groenfonds.
Het FSFE is een investeringsfonds dat zich richt op duurzame energieprojecten binnen de provincie Fryslân.