Schaliegas maakt meer kapot dan u lief is

De discussie over Schaliegas in Nederland wordt voor een groot deel op sentiment gevoerd en niet op feiten. Tegenstanders roepen hel en verdoemenis over de milieugevolgen en voorstanders wijzen met name op het financiële belang. De oneliners vliegen je om de oren: of het aan de ene kant nu om brandende waterkranen in huis gaat of aan de andere kant de voorstanders die aangeven dat de gebruikte chemicaliën gewoon thuis in het keukenkastje staan.

Schaliegas is aardgas dat opgesloten zit in zogenaamd schaliegesteente ook wel kleisteen genoemd. In tegenstelling tot een groot gasveld zit schaliegas verstopt in de poriën van dit kleisteen en moet het met geweld eruit gehaald worden. Water vermengd met chemicaliën spuit het gesteente stuk waardoor het gas ontsnapt, dat vervolgens wordt opgevangen. Doordat het schaliegas niet in een aaneengesloten veld zit is er een groot booroppervlak nodig en veel boringen. Geen fraai gezicht om door het landschap te rijden en allemaal boortorens te zien. Tenzij je boortorens mooi vindt natuurlijk. Dit nog los van de verstoring van de ondergrond, waardoor er een groter risico op aardbevingen kan ontstaan.. Daarnaast is onduidelijk met welke vloeistof exact ‘gefracked’ wordt. Dit is het geheim van de boorder. Water en natriumchloride (voor de liefhebber; keukenzout) zijn belangrijke bestanddelen maar duidelijk is dat ook smeermiddel en biocide worden toegevoegd. Stoffen die geen gunstige invloed hebben op al wat leeft en bovendien ziekteverwekkend kunnen zijn.

Een vaak onderbelicht, maar  minstens zo belangrijk thema, is het vrijkomen van gassen uit de lange koolstofkringloop. Er komt CO2 en methaan in de atmosfeer die langdurig in de ondergrond is opgeslagen. CO2 en methaan zijn broeikasgassen waarbij met name methaan minder bekend is, maar vele malen schadelijker dan CO2. Bij het winnen van schaliegas ontsnappen enkele procenten methaangas, wat schaliegas per saldo een van de meest schadelijke fossiele brandstoffen maakt.

De voorstanders wijzen op het leegraken van het grote gasveld in Slochteren, de euro’s en de mogelijk afhankelijk van noodzakelijke gasleveringen uit het buitenland. Feit is echter dat de schaliegaswinning in Amerika ervoor gezorgd heeft dat de gasprijzen tot een all time low zijn gedaald en in toenemende mate biologische gasproductie installaties niet langer renderen en hun deuren moeten sluiten. In Nederland is hooguit voor enkele jaren aan schaliegas te winnen, waarbij nog de vraag is tegen welke prijs. In de tussentijd sneuvelen duurzame initiatieven, die niet renderen door de tijdelijke zeer lage prijzen van gas en/of energie. Schaliegas is geen langdurige oplossing en kan het welzijn sterk onder druk zetten. De overheid zal direct fors in moeten zetten op heffingen rondom vrijgemaakte langdurig vastgelegde CO2 en methaan.

Mocht u zich ook willen verdiepen in de voordelen en nadelen van schaliegas, dan is een simpele zoekopdracht in Google genoeg. Oordeelt u zelf.

Het zal duidelijk zijn dat Trineco liever investeert in meer duurzame vormen van energie, die  minder risicovol en tegelijkertijd duurzamer van karakter zijn.