Waarom doen we dit?

Teveel goede ideeën op het gebied van duurzame energie komen niet tot realisatie. De ontwikkelfase is veelal complex, heeft een lange doorlooptijd en kent een hoog risicoprofiel. Specifieke kennis en vaardigheden die gevraagd worden bij een ontwikkeltraject zijn:

 

Via het gewone “marktsysteem” zal een substantieel deel van de ideeën  niet eenvoudig  tot ontwikkeling komen en is een geïntegreerde, innovatieve  en project-overstijgende aanpak noodzakelijk voor realiseren van acceptabele marges op exploitatie van dergelijke energieprojecten.

Een energie-ontwikkelaar is voor de betrokken partijen hét middel om de energietransitie vorm te geven. Trineco wil deze rol vervullen en heeft de ambitie om meerdere  duurzame energieprojecten per jaar te realiseren.