Trineco Geothermie BV

Bij Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, wordt gebruikt gemaakt van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en dieper gelegen aardlagen. Het ontwikkelen van een geothermische bron is complex, mede omdat er veel disciplines samenkomen, maar ook omdat er veel onzekerheden gemanaged moeten worden. Geologie, boortechniek, veiligheidsmanagement en niet te vergeten financiële structurering komen samen in 1 project. De techniek rondom het benutten van geothermie als energetische bron is nog relatief jong en dit maakt dat er in de afgelopen jaren enkele succesvolle projecten zijn afgerond, maar ook dat er een aantal zijn mislukt, met veel teleurstelling en (financiële) schade als gevolg. Trineco besteedt veel tijd aan het voorbereidingstraject en een zorgvuldige selectie van betrokken partijen. Een goede voorbereiding is meer dan het halve werk. Een optimale geothermiebron kan de afnemers langjarig, veelal minimaal 25 jaar, voorzien in relatief goedkope warmte of elektriciteit.