De zon is van oudsher de mooiste, meest duurzame en meest consistente energiebron. De wijze waarop we zonnekracht- en warmte omzetten in energie heeft de afgelopen decennia enorme ontwikkelingen doorgemaakt. De toepassingen worden steeds toegankelijker, maar vragen ook om een stevige investering. Trineco heeft zich ten doel gesteld de uitrol van zonne-energie een substantiële versnelling te laten doormaken.

Trineco wil als ontwikkelaar, op het gebied van zonne-energie, de betrokken partijen hét middel om de energietransitie vorm te geven. Wij willen deze rol vervullen en hebben de ambitie om meerdere  duurzame energieprojecten per jaar te realiseren